Liga 2010 Plž NPA Yperitst 26.5.2010 20:08
Výsledkyvytvoøeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo  StÈí Jméno            RN Klub               Èas H10 (11)         2.1 km 0 m  6 K    

  1    Karásek, Matìj         SJC Jièín            21:25 
  2    Exner, Jonᚠ          STH Studenec          23:59 
  3    Bøeò, Daniel          SJC Jièín            24:20 
  4    Kadlec, Jan           STH Studenec          26:21 
  5    Štefan, Vít           STH Studenec          30:10 
  6    Kubát, Tomᚠ          VRL Vrchlabí          32:17 
  7    Tryzna, Matìj          VRL Vrchlabí          32:39 
  8    Zalaba, Tomᚠ         SJC Jièín            40:50 
  9    Meèíø, Marek          JIL Jilemnce          45:44 
  10    Kynèl, Vojtìch         JIL Jilemnce          53:41 

       Voleský, Ondøej         JIL Jilemnce           disk H12 (11)         2.9 km 0 m  8 K    

  1    Doležal, Vít          SJC Jièín            29:38 
  2    Killar, Dominik         LTU Trutnov           31:30 
  3    Kalenský, Aleš         STH Studenec          32:40 
  4    Valušiak, Marek         JIL Jilemnce          33:29 
  5    Macko, Lukᚠ          SJC Jièín            33:36 
  6    Ferbr, Jan           SJC Jièín            37:12 
  7    Tomeš, Jan           VRL Vrchlabí          39:30 
  8    Bøeò, Lukᚠ          SJC Jièín            41:34 
  9    Meèíø, Hynek          JIL Jilemnce          56:58 
  10    Hajný, Vojtìch         JIL Jilemnce         1:00:17 

       Klùz, Vojtìch          STH Studenec           disk H14 (6)         3.4 km 0 m  10 K   

  1    Štál, Jan            SJC Jièín            24:54 
  2    Zikmund, Zdenìk         SJC Jièín            29:10 
  3    Zlámal, David          SJC Jièín            29:20 
  4    Taclík, Milan          LTU Trutnov           33:59 
  5    Sedláèek, Daniel        LTU Trutnov           50:06 
  6    Grossmann, Richard       VRL Vrchlabí         1:18:18 D10 (9)         2.1 km 0 m  6 K    

  1    Vejražková, Rozárka       SJC Jièín            20:45 
  2    Hrnèíøová, Magda        STH Studenec          25:59 
  3    Chrástová, Tereza        STH Studenec          26:43 
  4    Šimunková, Veronika       STH Studenec          28:25 
  5    Galová, Veronika        JIL Jilemnce          28:49 
  6    Kadavá, Natálie         STH Studenec          35:08 
  7    Pušová, Bára          STH Studenec          36:13 
  8    Hrnèíøová, Ivana        STH Studenec          37:38 
  9    Efenberková, Andrea       STH Studenec          41:47 D12 (9)         2.4 km 0 m  7 K    

  1    Urbanová, Markéta        STH Studenec          22:43 
  2    Vondráková, Bára        LTU Trutnov           23:49 
  3    Zlámalová, Nikola        SJC Jièín            25:34 
  4    Sedláèková, Tereza       LTU Trutnov           26:45 
  5    Jezdinská, Natálie       STH Studenec          29:34 
  6    Matoušová, Kateøina       VRL Vrchlabí          29:41 
  7    Kalenská, Dominika       STH Studenec          31:22 
  8    Cermanová, Petra        LTU Trutnov           40:08 
  9    Horní, Edita          LTU Trutnov           52:48 D14 (7)         2.9 km 0 m  8 K    

  1    Tauchmanová, Karolína      STH Studenec          27:54 
  2    Koderièová, Tereza       LTU Trutnov           31:40 
  3    Votoèková, Eliška        JIL Jilemnce          35:06 
  4    Procházková, Aneta       LTU Trutnov           45:11 
  5    Tryznová, Lucie         VRL Vrchlabí          48:18 
  6    Hanušová, Jitka         LTU Trutnov           50:35 

       Maxová, Klára          PEN PEN             disk P4 (18)         4.0 km 0 m  12 K   

  1    Wanìk, Adam           VRL Vrchlabí          28:56 
  2    Kuèera, Štìpán         STH Studenec          30:28 
  3    Šmejc, Jakub          SJC Jièín            31:45 
  4    Kuèera, Tomᚠ         STH Studenec          32:01 
  5    Svobodová, Lenka        LTU Trutnov           33:51 
  6    Žába, Ráïa           VRL Vrchlabí          35:14 
  7    Killar, Marek          LTU Trutnov           35:46 
  8    Kynèl, Stanislav        JIL Jilemnce          38:10 
  9    Hlaváè, David          JIL Jilemnce          38:12 
  10    Pacholíková, Lucie       STH Studenec          42:31 
  11    Èejka, Michal          STH Studenec          42:40 
  12    Votoèková, Jaroslava      JIL Jilemnce          44:31 
  13    Tryzna, Pavel          VRL Vrchlabí          46:06 
  14    Hanuš, Pavel          LTU Trutnov           48:49 
  15    Kubátová, Dana         VRL Vrchlabí          50:10 
  16    Vydra, Pavel          PEN PEN             55:01 
  17    Doležal, Martin         LTU Trutnov          1:04:47 

       Ducháèková, ..         STH Studenec           disk P6 (19)         4.9 km 0 m  18 K   

  1    Polák, Vlastimil        VRL Vrchlabí          30:16 
  2    Petržela, Jan          LTU Trutnov           32:32 
  3    Kuèera, Michal         STH Studenec          35:09 
  4    Svoboda, Tomᚠ         LTU Trutnov           37:42 
  5    Chrást, Tomᚠ         STH Studenec          39:23 
  6    Havel, Leoš           VRL Vrchlabí          39:44 
  7    Hladik, Franta         STH Studenec          41:34 
  8    Vikus, ..            STH Studenec          41:39 
  9    Ydenek             NPA SK LOB Nová Paka      42:14 
  10    Wohanka, Pavel         VRL Vrchlabí          44:40 
  11    Randáková, Helena        VRL Vrchlabí          45:05 
  12    Kutlvašr, Ruda         VRL Vrchlabí          46:14 
  13    Kubát, Lukᚠ          VRL Vrchlabí          46:19 
  14    Petržela, Pavel         LTU Trutnov           47:30 
  15    Lazák, Tomᚠ          LTU Trutnov           50:03 
  16    Faráø, Jaroslav         VRL Vrchlabí          52:09 
  17    Charvát, Roman         VRL Vrchlabí          53:33 
  18    Kubát, Miroslav         VRL Vrchlabí          53:44 
  19    Rejmont, Milan         LTU Trutnov          1:01:37